Ilość produktów: 0
Wartość zamówienia: 0.00 zł
zamówienie

Odnawialne źródła energii

Sprzęt rolniczy

Pielęgnacja/hodowla zwierząt

Pozostałe

Nasiona i ochrona roślin

Nowa oferta

KUKURYDZA 2017

KUKURYDZA 2017

Poniedziałek, 12 Grudnia 2016

OFERTA
ODMIAN NASION KUKURYDZY
W SEZONIE 2017

Bejm FAO 230-240
- bardzo dobra strawność kiszonki potwierdzona w badaniach
- niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową
- przeznaczony na gleby średnie i lepsze

Blask FAO 240-250
- dobra odporność na wyleganie
- niskie porażenie fuzariozą łodyg
- dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne
- niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką

Dumka FAO 230
- łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością
- bardzo dobry wczesny wigor siewek
- dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
- dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy

Kadryl FAO 270
- przeznaczona głównie do uprawy na wysokostrawną kiszonkę
- stanowi również doskonały surowiec dla biogazu
- charakteryzuje się dobrym, wczesnym wigorem
- wyleganie korzeniowe, porażenie przez głownię na poziomie wzorca

Konkurent FAO 230-240
- odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kolb
- kolby szybko oddają wodę w polu dzięki otwartym liściom okrywowym
- dobry stay green
- bardzo dobra omłacalność

Lokata FAO 220
- wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć
związek z delikatnym omszeniem pochew liściowych tej odmiany
- odmiana przydatna również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie
w północno-wschodnich rejonach kraju
- dobrze radzi sobie na słabszych stanowiskach.

Narew FAO 240
- wysoki potencjał plonowania
- bardzo dobry wczesny wigor
- wysoka tolerancja na głownię guzowatą
- dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe

Rataj FAO 220-230
- odmiana zalecana na terenie całego kraju
- dobry wigor w początkowym okresie wegetacji
- dobry stay green
- dobra odporność na głownię guzowatą

Reduta FAO 230
- bardzo dobry wczesny wigor
- tolerancyjna na głownię guzowatą
- mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne

Rywal FAO 210
- mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium
- odporny na porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb, jak i łodyg
- rekomendowany do uprawy w najzimniejszych rejonach Polski północnej i północno-wschodniej
- ziarno szybko uzyskuje dojrzałość fizjologiczną

San FAO 240
- łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego
- charakteryzuje się odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe
- dobry wczesny wigor
- odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Smolan FAO 230
- uniwersalny charakter użytkowania odmiany zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę,
- odmiana odporna na głownię guzowatą
- przeznaczona na gleby średnie
- typ ziarna: semi fint / semi dent

SM Hubal FAO 240
- odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym
wynikiem na ziarno
- bardzo dobra sztywność łodygi i odporność na fuzariozy,
- mocny stay green pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie,
a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża optymalny czas zbioru
- plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki
- dobra odporność na głownię guzowatą

Buran FAO 240
- wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb – około 55%
- bardzo dobra strawność kiszonki
- zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 32% suchej
masy całych roślin
- odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe

Cedro FAO 200
- połączenie wczesności z wysokim plonem
- bardzo dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną
- duża odporność na wyleganie

Glejt FAO 230
- bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przydatność
do uprawy na glebach słabszych
- dobra odporność na wyleganie i fuzariozę łodyg
- stabilny w plonowaniu
- dobry stay green

KB1903 FAO 190
- odmiana bardzo wczesna przeznaczona na wysokoenergetyczną kiszonkę oraz ziarno
- odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe
- charakteryzuje się bezkonkurencyjną zawartością suchej masy w czasie zbioru oraz wysokim
potencjałem plonowania

Kosmo FAO 230
- przeznaczona na kiszonkę i ziarno
- toleruje gleby słabsze, ale zasobnych w wodę
- wykazuje dużą odporność na głownię łodyg i kolb
- odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe
- w ogólnym plonie suchej masy ponad 50% stanowi plon suchej masy kolb

Nimba FAO 250
- przeznaczona do uprawy na kiszonkę
- szczególnie na słabszych stanowiskach
- charakteryzuje się wysokim plonem świeżej, jak i suchej masy,
- przewyższa odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach

Prosna FAO 220
- tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne
- długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg (stay green)
- dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg – w tej klasie wczesności ma to szczególne znaczenie
- bardzo dobry wczesny wigor

 

Wiarus FAO 220
- dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia wysoki i dobrej jakości plon przy uprawie CCM
- rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego.
- przeznaczona również na słabsze gleby

Wilga FAO 180
- zalecany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po
poplonach ozimych
- łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania
- bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM

 

Arobase FAO250
- wysokie i stabilne plonowanie na ziarno
- bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe, nawet przy opóźnionym zbiorze
- wysoka przydatność ziarna szklistego flint dla przemysłu młynarskiego
- dobra zdrowotność roślin

SY Fenomen FAO 250
- wysokie plonowanie na ziarno, szczególnie w warunkach stresuzdrowa kolba
- wysoka odporność na choroby liści i przede wszystkim na Fusarium
- wyjątkowe oddawanie wody porównywalne z odmianami grupy wczesnej
- wysoka odporność na wyleganie
- mocny stay green

SY Talisman 220-230
- niezwykle wysoko plonująca odmiana ziarnowa
- stabilne plonowanie na przestrzeni lat również w warunkach stresu
- polecana na wczesne siewy
- dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną

 

NK Cooler FAO 240
- bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- rośliny z efektem „stay green” z regularnie osadzoną kolbą o cienkiej osadce
- doskonała wartość żywieniowa kiszonki
- bardzo dobra zdrowotność roślin

NK Cooky FAO 220-230
- toleruje wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
- doskonała na wcześniejsze zbiory
- wysokie plony ziarna – stabilne w zmiennych warunkach pogodowych
- szybkie nalewanie skrobi szklistej (ziarno typu ?int)
- wysoka zawartość skrobi

NK Ravello FAO 210
- jeden z najwcześniejszych mieszańców ziarnowych na rynku
- wysoki potencjał plonowania oraz szybki zbiór na ziarno
- znakomity wczesny wigor
- rośliny średnio wysokie w typie „stay green”
- wyjątkowa zdrowotność kolb i całych roślin
- dobra odporność na wyleganie łodygowe

SY Werena FAO 220
- toleruje wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
- doskonała na wcześniejsze zbiory
- wysokie plony ziarna – stabilne w zmiennych warunkach pogodowych
- wysoka zawartość skrobi
- wysokie rośliny o dużej biomasie

 

Smolitop FAO 230
- bardzo dobra strawność kiszonki potwierdzona w badaniach w Holandii
- dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie
w okresie dojrzewania
- dobra zdrowotność roślin
- mała podatność na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą

Tonacja FAO 220-230
- wg wyników badań niemieckich bardzo dobra strawność całych roślin w uprawie na kiszonkę
- stabilność plonowania
- bardzo wysoka odporność na fuzariozę kolb
- bardzo cienka osadka
- bardzo dobre zaziarnienie kolb

Ułan FAO 260
- przeznaczony na wysokoenergetyczną kiszonkę oraz ziarno
- doskonały surowiec do biogazowni
- wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających,
jak i niekorzystnych sezonach
- długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg (stay green)

Sl Enormo FAO 240
- wysokie rośliny
- dobra odporność na wyleganie
- wysoki plon ogólny suchej i świeżej masy
- przeznaczona do uprawy na kiszonkę, ziarno i wczesny biogaz

SY Amboss FAO 220-230
- wczesna odmiana o dużych plonach jako kukurydza na kiszonkę
- bardzo dobry plon suchej masy dzięki średnio wysokiej zawartości skrobi
- duża stabilność plonów
- polecana na wszystkie gleby
- szczególnie wysoki uzysk biogazu

SY Vemstar FAO 240
- wysoka jakość kiszonki o dużej koncentracji energii VEM
- najlepsza wartość paszowa kiszonki dzięki wyjątkowej strawności ścian komórkowych
- odmiana o wcześnie dojrzewających kolbach oraz długo zielonych roślinach typu „Stay-young”
- duża elastyczność zbioru na kiszonkę
- możliwość uprawy na ziarno

Exapic FAO 210-220
- wysoki i stabilny plon suchej masy
- bardzo korzystna struktura plonu
- doskonała wartość odżywcza, zapewniająca wysoką jakość kiszonki
- wysoki poziom zdrowotności roślin

Odillo FAO 230
- wybitna stabilność plonowania w latach
- wysoki plon suchej masy
- doskonały wczesny wigor
- dobra jakość kiszonki, przydatny również na ziarno

 

Scudetto FAO 240
- wysoki plon ziarna i kiszonki
- wysoka jakość kiszonki z wysoką zawartością suchej masy kolb
- odporność na wylegania
- szybkie oddawanie wody
- niskie wymagania glebowe

 

ES ARCHIMEDES FAO 260

* bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę potwierdzony wynikami doświadczeń rozpoznawczych i porejestrowych
* wyśmienity w wykorzystaniu na biogaz: bardzo wysokie plony ogólne suchej i zielonej masy
* stabilne plonowanie w kolejnych latach
* dobra adaptacja do różnych warunków klimatycznoglebowych
* możliwość wydłużenia terminu zbioru na kiszonkę


OPOKA FAO 240

*Cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych roślin

*Polecany głównie do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju, za wyjątkiem północnej części III rejonu

*Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg („stay-green”


LEGION FAO 260-270

* rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione
* dobrze eksponowaną cechą przedłużonej zieloności roślin - stay green

* Zalecany kierunek użytkowania KISZONKA BIOGAZ

* Wszystkie stanowiska z wyjątkiem gleb najsłabszych, zdegradowanych

* zdrowotność roślin i kolb (tolerancja na grzyby fuzaryjne i głownię guzowatą)