Ilość produktów: 0
Wartość zamówienia: 0.00 zł
zamówienie

Odnawialne źródła energii

Sprzęt rolniczy

Pielęgnacja/hodowla zwierząt

Pozostałe

Nasiona i ochrona roślin

Nowa oferta

Chwastox Turbo 340 SL 1l

Nazwa Chwastox Turbo 340 SL 1l
Kategoria Chwastox
Cena 29.90 zł
Dostępność Tak

 

Wpisz ilość szt.
Chwastox Turbo 340 SL 1l

Opis

OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX TURBO 340 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych.
Chwastox Turbo 340 SL jest środkiem selektywnym o działaniu układowym pobieranym głównie poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w roślinie, powodując jej deformację, zahamowanie wzrostu i zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych – siewki, rozetki. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Zboża ozime
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny.

Zboża jare
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, przetacznik rolny, przetacznik perski, szarłat szorstki.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień jary, owies
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).
W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w jęczmieniu jarym o gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem
Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29).
W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w pszenicy ozimej o rumian polny i gorczycę polną środek Chwastox Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem

Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach:
Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w pszenicy ozimej o jasnotę purpurową, rdestówkę powojowatą (rdest powojowaty) i gorczycę polną środek Chwastox

Turbo 340 SL można stosować w ww. terminie w mieszaninie ze środkiem Ambasador 75 WG odpowiednio w dawkach:
Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambasador 75 WG 20 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.
***Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.